Quy định bảo mật

Quy định bảo mật

Vietquatang.com cám ơn bạn đã truy cập website. Vietquatang.com là bộ phận quà tặng doanh nghiệp thuộc công ty TNHH Vietbrands tiền thân là công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Mỹ thuật. Chúng tôi có những quy định chặt chẽ và bảo mật trong quá trình làm việc để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những chính sách quan trọng của Vietquatang.com bên cạnh chất lượng dịch vụ và sản phẩm mà Vietquatang.com đã xây dựng trong 10 năm qua để gây dựng lòng tin của khách hàng đối với Vietquatang.com nói chung và bộ phận quà tặng doanh nghiệp Vietquatang.com nói riêng. Chúng tôi chỉ lưu dữ những thông tin liên quan đến việc trao đổi trong quá trình làm việc được diễn ra thuận lợi hơn và hoàn toàn không có thêm mục đích nào khác.

Thông tin cá nhân là thông tin quý vị cung cấp cho Vietquatang.com trong quá trình đặt hàng quà tặng. Các thông tin này bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ… Chúng tôi sẽ lưu giữ những thông tin này trong server nội bộ của công ty dưới dạng mã hoá nhằm quản lý việc trao đổi, vận chuyển và gửi hàng được dể dàng hơn. Các thông tin về email ngoài việc gửi thông tin về hàng hoá mà quý khách đã đặt, Vietquatang.com sẽ gửi đến quý khách thông tin về mã giảm giá sản phẩm, giới thiệu dịch vụ mới và quý khách có thể từ chối email bất kỳ lúc nào.

Vietquatang.com cam kết dữ liệu cá nhận của khách hàng luôn được bảo mật và không được sử dụng bởi mục đích nào khác hay một bên thứ ba nào khác.